Të dashur nxënës,
Ju njoftojmë se ka përfunduar afati i aplikimit!
Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar dhe ju urojmë suksese të gjithë pjesëmarrësve!